Wie zijn wij?

Verantwoordelijke onderzoeker

Monika Donker, MSc

Jong of oud, Foto_Monikaman of vrouw, iedereen ervaart de hele dag door zowel positieve als negatieve emoties. Het fascineert mij dat iedereen op een andere manier met deze emoties omgaat, en dat emoties bij verschillende personen een andere uitwerking kunnen hebben. Daarom wil ik met dit onderzoek graag uitzoeken wat er precies gebeurt tijdens emotioneel-relevante situaties, en welke gevolgen dit heeft voor iemands gedrag. Vanuit mijn achtergrond in de Pedagogiek en Onderwijskunde vind ik het heel interessant om dit aspect te bekijken in de klas. De focus op de docent sluit aan bij de vele stress gerelateerde klachten bij docenten. Hopelijk kunnen we door middel van dit project uiteindelijk een stukje bijdragen aan de vermindering van stress, en daarmee een hoger welzijn voor zowel de docent als de leerlingen bewerkstelligen.

Onderzoeksassistenten

Op dit moment zijn er geen onderzoeksassistenten betrokken bij dit project.

Begeleiders

Dr. Tim Mainhard

Tim Mainhard isTimMainhard psycholoog en werkt als universitair hoofddocent bij de afdeling Educatie aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt sociale processen in de onderwijssetting en hoe deze processen samenhangen met emoties van leerlingen en docenten, met de motivatie en prestatie van leerlingen, maar ook met hoe docenten in hun beroep staan. Naast onderzoeker is Tim docent bij de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. Hij is co-promotor en begeleider van Monika Donker.

 

Prof. dr. Tamara van Gog

TamarTamaravanGoga van Gog heeft een achtergrond in Onderwijspsychologie en is hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij doet voornamelijk onderzoek naar cognitieve processen, leren en presteren, en het ontwerpen van effectieve instructie. Tamara is als promotor betrokken bij het project van Monika Donker.

 

 

Oud-onderzoeksassistenten

Sandrijn Vernooij, BSc

Ik beSandrijnn Sandrijn Vernooij en ik zit in het tweede jaar van de onderzoeksmaster Educational Sciences aan de Universiteit Utrecht. Ik denk dat het voor sommige onderzoeksvragen belangrijk is om de context mee te nemen waarin dingen plaatsvinden en dat een experiment hiervoor te beperkt kan zijn. Ik vind het dan ook interessant om docenten, leerlingen en leerprocessen in de praktijk te bestuderen. Tijdens mijn bacheloropleiding (academische pabo) heb ik ervaring in de onderwijspraktijk opgedaan en werd het mij duidelijk dat emoties en stress bij docenten een grote rol kunnen spelen in de kwaliteit van hun onderwijs. Om dit onderwerp beter te begrijpen werk ik mee aan dit onderzoek.

Anja Tolpekina

Anja_Tolpekina

Mijn naam is Anja Tolpekina en ik zit in het derde jaar van de bachelor Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Ik volg het Honours College van de faculteit Sociale Wetenschappen en ik vul één van de opdrachten hiervan in door stage te lopen bij een onderzoek. Ik loop mee met dit onderzoek omdat ik graag meer wil weten over de invloed van emoties en stress op de kwaliteit van lesgeven. De manier waarop een docent lesgeeft heeft grote invloeden en het lijkt me interessant om factoren die hier aan ten grondslag liggen te onderzoeken.

 

Suzanne van Hoogstraten

Mijn naam is Suzanne en ik zit in het laatste jaar van de studie Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Naast leren over leerprocessen, hecht ik in het dagelijks leven veel waarde aan de mensen om me heen, en aan hoe het emotioneel gezien met hen gaat. Positief of negatief, emoties horen namelijk bij het leven. Ik geloof erin dat ze van grote invloed kunnen zijn op de persoon die de emotie ervaart. Dit onderzoek, dat focust op de emoties van docenten, spreekt mij dan ook erg aan. Ik kijk uit naar de komende tijd, waarin ik met mijn medestudenten en begeleidster Monika mag helpen onderzoeken hoe docenten voor de klas met hun emoties omgaan.

Kim Severien

Ik ben Kim en momenteel derdejaarsstudente van de bacheloropleiding Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht.
Tijdens mijn minor Arbeids- en Organisatiepsychologie heb ik mijn interesse in het welzijn van de werkende mens ontdekt. De werkdruk en bijkomende emoties kunnen hoog oplopen tijdens het werk. Geen wonder dat medewerkers, waaronder docenten, dan ook vaak stress en/-of spanning ervaren. Gedurende het schrijven van mijn bachelorthesis, zal ik de relatie tussen de emoties van docenten, hun welzijn en hun manier van lesgeven gaan onderzoeken. Samen met mijn medestudenten en begeleider, Monika Donker, hoop ik achteraf terug te kijken op een leerzaam en succesvol onderzoek met nieuwe inzichten voor in de praktijk.

Maaike van der Veen

Mijn naam is Maaike en ik ben derdejaarsstudente Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Tijdens mijn opleiding ben ik me vooral gaan verdiepen in de psychologie-kant van Onderwijskunde. Ik vind het daarom erg leuk dat ik me tijdens het schrijven van mijn bachelorscriptie, samen met twee medestudenten en onze begeleider Monika, bezig mag houden met de emoties van docenten. Daarbij vind ik vooral de interactie tussen de docent en de leerlingen erg interessant. Ik ben er namelijk van overtuigd dat leerlingen ook vooral leren van de docent als persoon die zich op een bepaalde manier, sociaal-emotioneel, gedraagt. Ik ben erg benieuwd wat we allemaal gaan leren tijdens dit proces, en ik hoop dat we een steentje kunnen bijdragen aan dit interessante onderzoeksproject (en daarmee het welzijn van docenten, en wie weet daarmee ook dat van leerlingen!).

Sabah Bundab

SabahMijn naam is Sabah Bundab en ik ben een derdejaarsstudent Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Momenteel werk ik samen met een medestudent aan een bachelorthesis waarin stress onder docenten centraal staat. Dit onderwerp spreekt mij aan omdat stress een veelvoorkomend fenomeen is in het onderwijs dat het beroep van docent minder aantrekkelijk maakt. In het belang van kwalitatief goed onderwijs is het denk ik belangrijk om manieren te vinden om stress te verminderen en het beroep aantrekkelijker te maken. In ons onderzoek ligt de focus vooral op de relatie tussen bronnen van stress en coping-strategieën die docenten gebruiken.

 

Cherifa Ouariaghli

CherifaMijn naam is Cherifa Ouariaghli en ik volg de studie Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Een vaak gehoorde klacht in het onderwijs is dat docenten een hoge werkdruk en stress ervaren. Daarom heb ik samen met een medestudent ervoor gekozen om voor de bachelorthesis het onderwerp ‘stress onder docenten in het voortgezet onderwijs’ te onderzoeken. In ons onderzoek staat de relatie tussen bronnen van stress en de coping-strategieën die docenten gebruiken centraal. Ik hoop hiermee een bijdrage te leveren aan de vermindering van stress die door veel docenten ervaren wordt.