Onderzoekers

Talitah Postma

Mijn naam is Talitah Postma en ik volg momenteel de master Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In mijn persoonlijke omgeving bevinden zich veel beginnende docenten. Zij geven aan dat lesgeven het leukste beroep is dat er bestaat. Zij komen echter ook vaak met verhalen dat het beroep van docent voor stress en spanning kan zorgen. Dat blijkt ook wel uit de cijfers, bijna 32 procent van alle beginnende docenten uit het voortgezet onderwijs van onder de 30 jaar stopt met lesgeven. Dat is veel, zeker gezien het feit dat er nog steeds een groot lerarentekort is. Voor mijn masterthesis wilde ik dan ook graag aan de slag rondom het thema emoties en het welbevinden van beginnende docenten. Wellicht kan ik met mijn onderzoek een kleine bijdrage leveren om dit cijfer naar beneden te halen en het welbevinden van beginnende docenten te vergroten.

Verantwoordelijke onderzoekers

Dr. Tim Mainhard

Tim Mainhard isTimMainhard psycholoog en werkt als universitair hoofddocent bij de afdeling Educatie aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt sociale processen in de onderwijssetting en hoe deze processen samenhangen met emoties van leerlingen en docenten, met de motivatie en prestatie van leerlingen, maar ook met hoe docenten in hun beroep staan. Naast onderzoeker is Tim docent bij de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. Hij is co-promotor en begeleider van Monika Donker.

 

Monika Donker, MSc

Jong of oud, Foto_Monikaman of vrouw, iedereen ervaart de hele dag door zowel positieve als negatieve emoties. Het fascineert mij dat iedereen op een andere manier met deze emoties omgaat, en dat emoties bij verschillende personen een andere uitwerking kunnen hebben. Daarom wil ik met dit onderzoek graag uitzoeken wat er precies gebeurt tijdens emotioneel-relevante situaties, en welke gevolgen dit heeft voor iemands gedrag. Vanuit mijn achtergrond in de Pedagogiek en Onderwijskunde vind ik het heel interessant om dit aspect te bekijken in de klas. De focus op de docent sluit aan bij de vele stress gerelateerde klachten bij docenten. Hopelijk kunnen we door middel van dit project uiteindelijk een stukje bijdragen aan de vermindering van stress, en daarmee een hoger welzijn voor zowel de docent als de leerlingen bewerkstelligen.

Meer informatie of aanmelden?