Veelgestelde vragen

Docenten

Welke klas moet ik selecteren?

Voor het selecteren van de klas (derde klas of hoger op vmbo-tl, havo of vwo niveau) willen we u vragen één van uw meer uitdagende klassen te selecteren.

Hiermee bedoelen we een klas waarbij u eventueel net iets meer moeite moet doen, waarbij de les misschien niet altijd verloopt zoals u had gewild of een klas waarin u het wellicht wat lastiger vindt om een band met (bepaalde) leerlingen op te bouwen.

Heeft u vragen hierover of wilt u even overleggen, neem dan gerust contact op!

Welke les moet ik selecteren?

Voor ons is het van belang dat er in de geselecteerde les in ieder geval een aanzienlijk deel klassikale interactie plaatsvindt, zoals uitleg of bespreking van de lesstof.

Daarnaast zou het prettig zijn als er voor de betreffende les een tussenuur of pauze is, zodat er tijd is voor het klaarzetten van de materialen en het aansluiten van de hartslagmeter.

Het aansluiten van de hartslagmeter duurt ongeveer 15 minuten.

Voorafgaand daaraan hebben we nog ongeveer 15 minuten nodig voor het klaarzetten van de camera’s, statieven e.d. Het klaarzetten kan ook zonder uw aanwezigheid, bijvoorbeeld op de gang naast het lokaal.

Voor het loskoppelen van de hartslagmeter hebben we ongeveer 5 minuten nodig. Daarna zijn we nog 5-10 minuten bezig om alles op te ruimen. Idealiter is dit ook tijdens een pauze of tussenuur, maar als u hier zelf geen bezwaar tegen heeft, kan dit eventueel ook met een kleine uitloop naar de volgende les.

Waarom alleen derde klassen en hoger op vmbo-tl, havo of vwo niveau?

We hebben voor dit onderzoek voor deze doelgroep gekozen om meerdere redenen.

Allereerst vinden we het belangrijk dat de lessen en klassen binnen de doelgroep vergelijkbaar zijn en niet teveel van elkaar verschillen, zodat we ze met elkaar kunnen vergelijken en duidelijke conclusies kunnen trekken.

Vanuit de ethische commissie is aanbevolen om alleen leerlingen te selecteren die deelname aan het onderzoek zelf goed af kunnen wegen. We vinden leerlingen in de eerste of tweede klas nog erg jong om dit goed te kunnen doen. Daarnaast zijn in de brugklassen verschillende niveaus vaak gemengd, wat een minder duidelijk beeld geeft van de doelgroep.

Ten slotte zijn de vragenlijsten die we gebruiken voor de leerlingen in eerder onderzoek gebruikt en getest bij deze doelgroep. Ook is gebleken dat de vragen door jongere leerlingen en door leerlingen op lagere niveaus soms anders worden geïnterpreteerd, waardoor de resultaten van het onderzoek minder betrouwbaar worden.

 

Wat houden de hartslagmetingen in?

VUamsDe hartslagmetingen volgen een vaste procedure en zijn uitgebreid getest in eerder onderzoek met docenten. Docenten geven aan vrijwel geen last te hebben van het apparaat tijdens het lesgeven.

Voor aanvang van de les plakken we twee plakkers in uw hals, drie plakkers op uw buik en twee plakkers op uw rug. Aan de plakkers worden draden bevestigd. Deze verdwijnen onder uw T-shirt/trui (zie foto).

Tijdens de les draagt u een compact kastje bij zich (aan een riem) waarin de gegevens wohttp://www.vu-ams.nl/uploads/pics/ic1.jpgrden opgeslagen. U kunt gewoon vrij bewegen tijdens de les en hoeft geen rekening te houden met de metingen.

Wat levert het mij op?

Door deel te nemen aan het onderzoek krijgt u inzicht in de perceptie van uw klas over uw interpersoonlijk gedrag. Daarnaast ontvangt u een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Tot slot draagt u bij aan wetenschappelijk onderzoek.

Leerlingen

Wat levert het mij op?

Op een vragenlijst mag je je mening geven over de les en de docent. Je docent ontvangt een samenvatting van de antwoorden van de hele klas. Je docent krijgt dus niet te zien welke antwoorden jij hebt gegeven.

Daarnaast werk je mee aan wetenschappelijk onderzoek.

Wat als ik niet mee wil doen aan het onderzoek?

Als je niet deel wilt nemen, kan je dit op elk moment aan ons of aan je docent laten weten. We verwijderen dan je gegevens uit onze bestanden.

Ouders/verzorgers

Hoe veilig is het voor mijn kind om mee te doen aan dit onderzoek?

Deelname aan dit onderzoek brengt geen risico of ongemak met zich mee voor de leerlingen.  De gegevens worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt en bewaard op een beveiligde server aan de Universiteit Utrecht. Er worden dus geen namen of andere persoonsgegevens van leerlingen opgeslagen. Bovendien hebben alleen de betrokken onderzoekers toegang tot de gegevens.

Hoe dien ik bezwaar in tegen deelname van mijn kind aan dit onderzoek?

Voordat het onderzoek plaatsvindt, ontvangt u een informatiebrief met als bijlage een strookje om bezwaar in te dienen. Mocht u bezwaar hebben tegen deelname van uw kind aan dit onderzoek, dan kunt u het strookje invullen en bij de docent inleveren. Als u tijdens of na het onderzoek besluit om uw toestemming in te trekken, dan kunt u dat op elk moment (zonder opgaaf van redenen) kenbaar maken. Indien u geen bezwaar heeft, hoeft u niets te doen.

Algemeen

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek wordt gepland op basis van de beschikbaarheid en voorkeur van de docent tijdens één van de reguliere lessen.

Wat gebeurt er op de dag van het onderzoek?

We zullen van één les een video-opname maken. Tijdens deze les wordt de hartslag van de docent gemeten. Aan het einde van de les zullen de docent en de leerlingen een korte vragenlijst (ca. 10 minuten) invullen.

Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie of vragen?

U kunt contact opnemen met Monika Donker.

mail M.H.Donker@uu.nl

telefoon 030-2534942

twitter @LEOnderzoek