Informatie

lesgeven-en-emotie-logoWerken met een klas en de intensieve interactie met leerlingen maakt lesgeven voor veel docenten aantrekkelijk, maar kan ook zwaar zijn en soms als een belasting worden ervaren.

In dit onderzoek kijken we daarom naar de interactie tussen docenten en leerlingen en de emoties die daarmee gepaard gaan. Ons doel is om zo meer grip te krijgen op waarom lesgeven soms een uitdaging kan zijn voor docenten. Logo UU doorzichtigUiteindelijk hopen we een bijdrage te leveren aan de professionalisering van docenten, onder andere op het gebied van klassenmanagement.

Wij zoeken docenten die ons mee willen laten kijken in de les om dit mogelijk te maken.

Voor dit onderzoek zijn we dus niet alleen op zoek naar de perfecte leraar en de perfecte klassituatie, maar ook naar docenten die het ook weleens lastig vinden om een band op te bouwen met (bepaalde) leerlingen of waar een klas niet altijd soepel meewerkt.

Door middel van een video-opname van één les in een ‘lastige klas’, hartslagmetingen (bij de docent) tijdens deze les en een vragenlijst voor uzelf en de leerlingen hopen we meer inzicht te krijgen in de belangrijke rol die emoties spelen tijdens het lesgeven, waardoor de emoties worden veroorzaakt en hoe docenten hier het best mee om kunnen gaan.

Wij behandelen alle gegevens uitermate vertrouwelijk en volgens de geldende ethische standaarden. U ontvangt een overzicht van de resultaten, zoals een samenvatting van hoe uw leerlingen u tijdens de les ervaren en een overzicht van de emoties die zij naar aanleiding van de les rapporteren.  Deze uitkomsten geven dus inzicht in de ervaringen van de leerlingen tijdens uw les. Ook ontvangt u een cadeaubon van 15 euro.

Aanmelden?

U kunt zich hier aanmelden.

Meer informatie?

Download de informatiefolderkijk bij de veelgestelde vragen of neem contact op met Monika Donker.