Onderzoekers

Verantwoordelijke onderzoeker

Monika Donker, MSc

Jong of oud, Foto_Monikaman of vrouw, iedereen ervaart de hele dag door zowel positieve als negatieve emoties. Het fascineert mij dat iedereen op een andere manier met deze emoties omgaat, en dat emoties bij verschillende personen een andere uitwerking kunnen hebben. Daarom wil ik met dit onderzoek graag uitzoeken wat er precies gebeurt tijdens emotioneel-relevante situaties, en welke gevolgen dit heeft voor iemands gedrag. Vanuit mijn achtergrond in de Pedagogiek en Onderwijskunde vind ik het heel interessant om dit aspect te bekijken in de klas. De focus op de docent sluit aan bij de vele stress gerelateerde klachten bij docenten. Hopelijk kunnen we door middel van dit project uiteindelijk een stukje bijdragen aan de vermindering van stress, en daarmee een hoger welzijn voor zowel de docent als de leerlingen bewerkstelligen.

Onderzoeksassistent

Sandrijn Vernooij, BSc

Ik beSandrijnn Sandrijn Vernooij en ik zit in het tweede jaar van de onderzoeksmaster Educational Sciences aan de Universiteit Utrecht. Ik denk dat het voor sommige onderzoeksvragen belangrijk is om de context mee te nemen waarin dingen plaatsvinden en dat een experiment hiervoor te beperkt kan zijn. Ik vind het dan ook interessant om docenten, leerlingen en leerprocessen in de praktijk te bestuderen. Tijdens mijn bacheloropleiding (academische pabo) heb ik ervaring in de onderwijspraktijk opgedaan en werd het mij duidelijk dat emoties en stress bij docenten een grote rol kunnen spelen in de kwaliteit van hun onderwijs. Om dit onderwerp beter te begrijpen werk ik mee aan dit onderzoek.

Begeleiders

Dr. Tim Mainhard

Tim Mainhard isTimMainhard psycholoog en werkt als universitair hoofddocent bij de afdeling Educatie aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt sociale processen in de onderwijssetting en hoe deze processen samenhangen met emoties van leerlingen en docenten, met de motivatie en prestatie van leerlingen, maar ook met hoe docenten in hun beroep staan. Naast onderzoeker is Tim docent bij de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. Hij is co-promotor en begeleider van Monika Donker.

Prof. dr. Tamara van Gog

TamarTamaravanGoga van Gog heeft een achtergrond in Onderwijspsychologie en is hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij doet voornamelijk onderzoek naar cognitieve processen, leren en presteren, en het ontwerpen van effectieve instructie. Tamara is als promotor betrokken bij het project van Monika Donker.