Voortgezet onderwijs

Welkom bij het Lesgeven en Emotie Onderzoek van de Universiteit Utrecht! 

Doel van het onderzoek

Emoties zijn niet weg te denken uit het onderwijs. Veel emoties hebben te maken met de interactie tussen de docent en de leerlingen. Aan de ene kant maakt deze intensieve interactie tussen docent en leerlingen het onderwijsveld aantrekkelijk, maar het kan ook voor spanning zorgen.

Wij onderzoeken daarom de interactie tussen docenten en leerlingen en de emoties die daarmee gepaard gaan.

Dit onderzoek levert naar verwachting waardevolle kennis op voor de onderwijspraktijk en docentopleidingen.

Doelgroep

Docenten in het voortgezet onderwijs die lesgeven aan een derde klas of hoger op vmbo-tl, havo of vwo niveau zijn welkom om mee te doen aan het onderzoek.

Geïnteresseerd? 

Ga naar de projectpagina Onderzoek ‘Lesgeven en Emotie.


Er zijn ook studenten van de Universiteit Utrecht die een onderzoek doen als onderdeel van het Lesgeven en Emotie Onderzoek. Voor meer informatie:

Project ‘Emotieregulatie van beginnende docenten en werkbeleving’