Dr. Helma Koomen met een interview in het Reformatorisch Dagblad

Helma Koomen, die aan de wieg staat van het Leerkracht Emotie Onderzoek, staat met een interview in het Reformatorisch Dagblad. Hierin betoogt ze hoe belangrijk de individuele relatie is tussen leerkracht en leerling, voor zowel de leerling als de leerkracht zelf. Reacties van leerkrachten zijn vaak ‘maar dat is toch vanzelfsprekend’, maar ook in de dagboeken die leerkrachten hebben ingevuld voor het Leerkracht Emotie Onderzoek lees ik regelmatig dingen als ‘Ik merk dat ik iets vaker iets uit mijzelf aan deze leerling moet vragen hoe het met haar gaat, vaak kan ik dat niet goed aan haar zien’ of ‘Toen ik met de leerling sprak, kwam ik erachter dat hij het idee had dat ik hem wilde straffen, terwijl dit niet mijn bedoeling was’. Leerkrachten hebben vaak een klas (of klassen) vol met leerlingen, maar ik hoop dat ze de tijd vinden om af en toe te investeren in het één-op-één contact met hun leerlingen, zeker met de ‘lastige’ leerling of de leerling die altijd wat teruggetrokken lijkt.

Een goede relatie, ook met die lastige leerling

Met tegenzin naar school omdat je daar die ene lastige leerling weer zult treffen. Talloze onderwijsmensen worstelen ermee. Universitair hoofddocent dr. Helma Koomen onderzocht de problematiek. „Verandering begint al door je als leerkracht af te vragen hoe de leerling een conflict ervaren heeft.”

Lees het interview verder op de website van het Reformatorisch Dagblad.

Foto: Henk Visscher

Wat de relatie met leerlingen voor de leerkracht betekent

Afgelopen zaterdag 7 mei 2016 kopte Het Parool met ‘Klik met leraar kan hele klas stimuleren’, waarin onderwijspedagoog Helma Koomen geïnterviewd werd over haar jarenlange onderzoek naar het effect van de kwaliteit van de relatie tussen leerkracht en individuele leerling. De timing – een dag voor Moederdag – had niet toepasselijker kunnen zijn aangezien Helma fungeert als de wetenschappelijke moeder van ons Leerkracht Emotie Onderzoek.

De titel laat eigenlijk ook meteen het belang van ons onderzoek zien; we weten dankzij het onderzoek van Helma en haar collega’s dat de kwaliteit van de relatie tussen leerkracht en individuele leerling veel invloed heeft op de motivatie van de leerling en daarmee indirect op de schoolprestaties van de leerling. Dit is met name zo bij leerlingen uit lagere sociale milieus en kinderen met leer-of gedragsproblemen, terwijl uit onderzoek blijkt dat juist zij de meeste baat hebben bij een goede relatie met hun leerkracht.

Lees verder