Dr. Helma Koomen met een interview in het Reformatorisch Dagblad

Helma Koomen, die aan de wieg staat van het Leerkracht Emotie Onderzoek, staat met een interview in het Reformatorisch Dagblad. Hierin betoogt ze hoe belangrijk de individuele relatie is tussen leerkracht en leerling, voor zowel de leerling als de leerkracht zelf. Reacties van leerkrachten zijn vaak ‘maar dat is toch vanzelfsprekend’, maar ook in de dagboeken die leerkrachten hebben ingevuld voor het Leerkracht Emotie Onderzoek lees ik regelmatig dingen als ‘Ik merk dat ik iets vaker iets uit mijzelf aan deze leerling moet vragen hoe het met haar gaat, vaak kan ik dat niet goed aan haar zien’ of ‘Toen ik met de leerling sprak, kwam ik erachter dat hij het idee had dat ik hem wilde straffen, terwijl dit niet mijn bedoeling was’. Leerkrachten hebben vaak een klas (of klassen) vol met leerlingen, maar ik hoop dat ze de tijd vinden om af en toe te investeren in het één-op-één contact met hun leerlingen, zeker met de ‘lastige’ leerling of de leerling die altijd wat teruggetrokken lijkt.

Een goede relatie, ook met die lastige leerling

Met tegenzin naar school omdat je daar die ene lastige leerling weer zult treffen. Talloze onderwijsmensen worstelen ermee. Universitair hoofddocent dr. Helma Koomen onderzocht de problematiek. „Verandering begint al door je als leerkracht af te vragen hoe de leerling een conflict ervaren heeft.”

Lees het interview verder op de website van het Reformatorisch Dagblad.

Foto: Henk Visscher

Blog van Janneke de Ruiter wint prijs voor beste onderwijsblog

Janneke de Ruiter, verantwoordelijk onderzoeker van LEO in het basisonderwijs, is de winnaar geworden van de Onderwijsblogprijs. Dat is 27 januari 2017 bekend gemaakt tijdens een besloten bijeenkomst van de NOT in Utrecht. Zij won deze prijs met haar blog “Waarom scholen nee zeggen tegen ‘moeilijke’ leerlingen”. De jury roemde de manier waarop Janneke in haar blog een brug slaat tussen wetenschap en onderwijspraktijk. De prijs bestaat uit een kunstwerk van Christine van der Ree en een geldbedrag van € 1.500,-.

De onderwijsblogprijs is in het leven geroepen door de Onderwijsraad en werd dit jaar voor de eerste keer uitgereikt. Goede blogs leveren een relevante bijdrage aan de kwaliteit van het maatschappelijk debat over onderwijs. Met deze prijs voor beste onderwijsblog wil de Onderwijsraad dit belonen en stimuleren. “Want”, zo lichtte Henriette Maassen van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad toe tijdens de prijsuitreiking, “als de kwaliteit van het maatschappelijk debat toeneemt, wordt ook de kwaliteit van de besluitvorming versterkt”.

Lees verder

LEO in Didactief!

Bovenbouwleerkrachten (PO) gezocht!

Didactief

We zijn ontzettend blij dat het Leerkracht Emotie Onderzoek een oproepje heeft mogen doen in het septembernummer van Didactief.
Didactief is een onafhankelijk vakblad voor het onderwijs dat bericht over actuele ontwikkelingen in onderwijs en onderwijsonderzoek.
We hopen dat het gemotiveerde leerkrachten oplevert die we dit schooljaar mogen volgen om te kijken hoe emotioneel betrokken zij zijn bij hun leerlingen.

Meer informatie over het onderzoek: Klik hier
Opgeven? Klik hier

 

 

Wat de relatie met leerlingen voor de leerkracht betekent

Afgelopen zaterdag 7 mei 2016 kopte Het Parool met ‘Klik met leraar kan hele klas stimuleren’, waarin onderwijspedagoog Helma Koomen geïnterviewd werd over haar jarenlange onderzoek naar het effect van de kwaliteit van de relatie tussen leerkracht en individuele leerling. De timing – een dag voor Moederdag – had niet toepasselijker kunnen zijn aangezien Helma fungeert als de wetenschappelijke moeder van ons Leerkracht Emotie Onderzoek.

De titel laat eigenlijk ook meteen het belang van ons onderzoek zien; we weten dankzij het onderzoek van Helma en haar collega’s dat de kwaliteit van de relatie tussen leerkracht en individuele leerling veel invloed heeft op de motivatie van de leerling en daarmee indirect op de schoolprestaties van de leerling. Dit is met name zo bij leerlingen uit lagere sociale milieus en kinderen met leer-of gedragsproblemen, terwijl uit onderzoek blijkt dat juist zij de meeste baat hebben bij een goede relatie met hun leerkracht.

Lees verder

Geld maakt niet gelukkig…

De discussie over de werkdruk in het onderwijs laait weer op. In een uitzending van Zembla werd geconcludeerd dat er te weinig (bevoegde) docenten voor de klas staan in het voortgezet onderwijs en dat daardoor de werkdruk oploopt. Eric van ’t Zelfde (bekend als directeur van de Superschool) vertelt dat hij gepensioneerde docenten langer door moet laten werken om het tekort aan docenten op te vangen.

Docenten zijn loyale wezens, aldus Jelmer Evers (docent en onderwijsexpert); ze voelen een sterke verbondenheid met, en verantwoordelijkheid voor, hun leerlingen. Naast de normale lesuren besteden docenten dus tijd aan allerlei zorgtaken. Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene OnderwijsBond (AOb), vertelt in de uitzending dat allerlei maatschappelijke problemen, zoals drugs en radicalisering, op het bordje van het onderwijs lijken te komen.

Maar hoe kunnen deze problemen opgelost worden? 

Lees verder

Wat er mogelijk achter een te laag schooladvies schuilt

De Cito-toets in groep acht, ik kan me nog goed herinneren welke twijfel en onzekerheid dit met zich meebracht. Wat zou er gebeuren als ik het zou verknallen, zou ik dan niet naar de middelbare school kunnen die ik voor ogen had? Mijn leerkracht wist me gerust te stellen; als dat zou gebeuren zou hij persoonlijk een goed woordje voor me doen, daar stonden scholen immers voor open. Maar de laatste jaren werd de Cito-toets steeds meer een selectie-instrument; veel middelbare scholen eisten een bepaald minimum. Gelukkig heeft het kabinet vorig jaar besloten om niet meer alles te laten afhangen van de Cito-toets; het advies van de leerkracht is nu leidend.

Lees verder

Hoge werkdruk basisonderwijs: Roofbouw op een hele bevolkingsgroep?

Vorig weekend was de werkdruk in het basisonderwijs een ‘hot topic’ in de media. Dit had alles te maken met een uitzending van De Monitor, het nieuwe onderzoeksjournalistieke programma van de NCRV. Al een aantal maanden zijn zij bezig met het verzamelen van informatie over de werkdruk in het onderwijs. Het uitgebreide dossier met bijdragen van leerkrachten, directeuren, schoolinspecteurs, kamerleden etc. resulteerde in een korte, maar krachtige uitzending.

Lees verder

Blog Kennisnet

De blog die Janneke schreef voor Kennisnet Jeugd is inmiddels ruim 4000 keer bekeken. In de blog komt Janneke op voor leerkrachten die in haar ogen onterecht de zwartepiet krijgen toegespeeld vanwege hun huivering om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben aan te nemen of te behouden. Het passend onderwijs zorgt voor een extra belasting op het al veel te volle bordje van de leerkracht. De blog leverde een hoop interessante reacties op: van ouders die hun verhaal wilden doen over hun kind die dankzij het passend onderwijs op het reguliere onderwijs kon blijven tot leerkrachten die zich herkennen in de hoge werkdruk van het hedendaagse onderwijs.