Wat er mogelijk achter een te laag schooladvies schuilt

De Cito-toets in groep acht, ik kan me nog goed herinneren welke twijfel en onzekerheid dit met zich meebracht. Wat zou er gebeuren als ik het zou verknallen, zou ik dan niet naar de middelbare school kunnen die ik voor ogen had? Mijn leerkracht wist me gerust te stellen; als dat zou gebeuren zou hij persoonlijk een goed woordje voor me doen, daar stonden scholen immers voor open. Maar de laatste jaren werd de Cito-toets steeds meer een selectie-instrument; veel middelbare scholen eisten een bepaald minimum. Gelukkig heeft het kabinet vorig jaar besloten om niet meer alles te laten afhangen van de Cito-toets; het advies van de leerkracht is nu leidend.

Lees verder