Geld maakt niet gelukkig…

De discussie over de werkdruk in het onderwijs laait weer op. In een uitzending van Zembla werd geconcludeerd dat er te weinig (bevoegde) docenten voor de klas staan in het voortgezet onderwijs en dat daardoor de werkdruk oploopt. Eric van ’t Zelfde (bekend als directeur van de Superschool) vertelt dat hij gepensioneerde docenten langer door moet laten werken om het tekort aan docenten op te vangen.

Docenten zijn loyale wezens, aldus Jelmer Evers (docent en onderwijsexpert); ze voelen een sterke verbondenheid met, en verantwoordelijkheid voor, hun leerlingen. Naast de normale lesuren besteden docenten dus tijd aan allerlei zorgtaken. Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene OnderwijsBond (AOb), vertelt in de uitzending dat allerlei maatschappelijke problemen, zoals drugs en radicalisering, op het bordje van het onderwijs lijken te komen.

Maar hoe kunnen deze problemen opgelost worden? 

Lees verder