Wat de relatie met leerlingen voor de leerkracht betekent

Afgelopen zaterdag 7 mei 2016 kopte Het Parool met ‘Klik met leraar kan hele klas stimuleren’, waarin onderwijspedagoog Helma Koomen geïnterviewd werd over haar jarenlange onderzoek naar het effect van de kwaliteit van de relatie tussen leerkracht en individuele leerling. De timing – een dag voor Moederdag – had niet toepasselijker kunnen zijn aangezien Helma fungeert als de wetenschappelijke moeder van ons Leerkracht Emotie Onderzoek.

De titel laat eigenlijk ook meteen het belang van ons onderzoek zien; we weten dankzij het onderzoek van Helma en haar collega’s dat de kwaliteit van de relatie tussen leerkracht en individuele leerling veel invloed heeft op de motivatie van de leerling en daarmee indirect op de schoolprestaties van de leerling. Dit is met name zo bij leerlingen uit lagere sociale milieus en kinderen met leer-of gedragsproblemen, terwijl uit onderzoek blijkt dat juist zij de meeste baat hebben bij een goede relatie met hun leerkracht.

Lees verder

Wat er mogelijk achter een te laag schooladvies schuilt

De Cito-toets in groep acht, ik kan me nog goed herinneren welke twijfel en onzekerheid dit met zich meebracht. Wat zou er gebeuren als ik het zou verknallen, zou ik dan niet naar de middelbare school kunnen die ik voor ogen had? Mijn leerkracht wist me gerust te stellen; als dat zou gebeuren zou hij persoonlijk een goed woordje voor me doen, daar stonden scholen immers voor open. Maar de laatste jaren werd de Cito-toets steeds meer een selectie-instrument; veel middelbare scholen eisten een bepaald minimum. Gelukkig heeft het kabinet vorig jaar besloten om niet meer alles te laten afhangen van de Cito-toets; het advies van de leerkracht is nu leidend.

Lees verder