Geld maakt niet gelukkig…

De discussie over de werkdruk in het onderwijs laait weer op. In een uitzending van Zembla werd geconcludeerd dat er te weinig (bevoegde) docenten voor de klas staan in het voortgezet onderwijs en dat daardoor de werkdruk oploopt. Eric van ’t Zelfde (bekend als directeur van de Superschool) vertelt dat hij gepensioneerde docenten langer door moet laten werken om het tekort aan docenten op te vangen.

Docenten zijn loyale wezens, aldus Jelmer Evers (docent en onderwijsexpert); ze voelen een sterke verbondenheid met, en verantwoordelijkheid voor, hun leerlingen. Naast de normale lesuren besteden docenten dus tijd aan allerlei zorgtaken. Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene OnderwijsBond (AOb), vertelt in de uitzending dat allerlei maatschappelijke problemen, zoals drugs en radicalisering, op het bordje van het onderwijs lijken te komen.

Maar hoe kunnen deze problemen opgelost worden? 

In Rotterdam worden bèta-docenten ‘gelokt’ met extra salaris. Ook Denise Hupkens is een initiatief gestart om aandacht te vragen voor het vele (onbetaalde!) overwerk van docenten. Maar kan extra geld de hoge werkdruk oplossen?

Ik denk van niet. Zoals Adelijne Martin (docent die al meer dan een jaar geen les meer geeft door een burn-out) aangeeft in de uitzending van Zembla, is het vooral belangrijk om te kijken hoe je met die hoge werkdruk om kunt gaan. Mijns inziens moet het taboe op de hoge werkdruk verminderen, zodat mensen eerder aan durven te geven dat het allemaal te veel is. Dat bijna 1 op de 5 leerkrachten te maken krijgt met burn-outklachten, vind ik niet normaal.

Met ons onderzoek hopen we uiteindelijk meer inzicht te krijgen in de onderliggende factoren van stress en burn-out in het onderwijs. De focus ligt hierbij op de leerkracht-leerling relatie. Ervaart u ook een (te) hoge werkdruk of juist helemaal niet? Meld u dan aan voor het onderzoek.

Share