LEO in Didactief!

Bovenbouwleerkrachten (PO) gezocht!

Didactief

We zijn ontzettend blij dat het Leerkracht Emotie Onderzoek een oproepje heeft mogen doen in het septembernummer van Didactief.
Didactief is een onafhankelijk vakblad voor het onderwijs dat bericht over actuele ontwikkelingen in onderwijs en onderwijsonderzoek.
We hopen dat het gemotiveerde leerkrachten oplevert die we dit schooljaar mogen volgen om te kijken hoe emotioneel betrokken zij zijn bij hun leerlingen.

Meer informatie over het onderzoek: Klik hier
Opgeven? Klik hier

 

 

Wat de relatie met leerlingen voor de leerkracht betekent

Afgelopen zaterdag 7 mei 2016 kopte Het Parool met ‘Klik met leraar kan hele klas stimuleren’, waarin onderwijspedagoog Helma Koomen geïnterviewd werd over haar jarenlange onderzoek naar het effect van de kwaliteit van de relatie tussen leerkracht en individuele leerling. De timing – een dag voor Moederdag – had niet toepasselijker kunnen zijn aangezien Helma fungeert als de wetenschappelijke moeder van ons Leerkracht Emotie Onderzoek.

De titel laat eigenlijk ook meteen het belang van ons onderzoek zien; we weten dankzij het onderzoek van Helma en haar collega’s dat de kwaliteit van de relatie tussen leerkracht en individuele leerling veel invloed heeft op de motivatie van de leerling en daarmee indirect op de schoolprestaties van de leerling. Dit is met name zo bij leerlingen uit lagere sociale milieus en kinderen met leer-of gedragsproblemen, terwijl uit onderzoek blijkt dat juist zij de meeste baat hebben bij een goede relatie met hun leerkracht.

Lees verder