Wie zijn wij?

Verantwoordelijke onderzoeker

Janneke de Ruiter, MSc

Janneke de Ruiter

Ik hoefde geen twee keer te denken toen ik het onderzoeksvoorstel in handen kreeg. Ik ben opgegroeid in een onderwijsgezin met veel discussies over onderwijs aan de keukentafel, dus ik wilde me dolgraag verbinden aan het project! Ik hoop door middel van ons onderzoek meer inzicht te krijgen in de dagelijkse emotionele gebeurtenissen die leerkrachten ervaren en hoe deze gebeurtenissen gerelateerd zijn aan het welzijn van leerkrachten. Daarnaast vind ik het voor wetenschappers belangrijk om wetenschappelijk kennis op een praktische manier te vertalen naar de onderwijspraktijk. Ik richt me dus naast de wetenschappelijk publicaties, ook op het populairwetenschappelijk schrijven en zet al voorzichtige stappen in de onderwijsjournalistiek.

Onderzoeksassistenten

Corine van Elst, BSc

Momenteel ben ik masterstudent Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Binnenkort hoop ik af te studeren als orthopedagoog. In mijn opleiding heb ik op verschillende manieren kennis gemaakt met het basisonderwijs. Tijdens colleges en stages ontdekte ik opnieuw mijn passie voor het onderwijs. De koppeling tussen wetenschap en praktijk vind ik enorm interessant en daarom lever ik graag mijn bijdrage aan het Leerkracht Emotie-Onderzoek. Voor mij blijft het een uitdaging om te zoeken naar de relevantie van (wetenschappelijke) theorie voor de dagelijkse praktijk op school. De uitkomsten van het onderzoek leiden hopelijk tot heldere inzichten als het gaat over het welbevinden van de leerkracht. Onderwijs gaat immers niet buiten emoties om!

Demelza Beving

Ik ben parttime leerkracht in het basisonderwijs en masterstudent orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Door mijn ervaringen als leerkracht heb ik na 2 jaar fulltime te hebben gewerkt toch de beslissing gemaakt om door te studeren. Ik vind het heel interessant om te ondervinden hoe de koppeling van wetenschap naar onderwijspraktijk wordt gemaakt. In mijn dagelijkse werkzaamheden als leerkracht ervaar ik zelf de emotionele processen die in dit onderzoek worden onderzocht. Dat maakt ook dat ik erg benieuwd ben naar de uitkomsten van dit onderzoek en erg enthousiast ben om mijn bijdrage daaraan te leveren!

Julia van der LeeIk zit in het laatste jaar van de Universitaire PABO waardoor ik al veel stage heb gelopen in het basisonderwijs. Zo sta ik dit jaar ook als Leerkracht in Opleiding voor een groep 5/6, waar ik erg van geniet. Als toekomstig leerkracht vind ik dit onderzoek naar de emoties en het welbevinden van leerkrachten erg interessant. Daarnaast lijkt het me leuk om te zien hoe wetenschappelijke kennis een plaats krijgt in de onderwijspraktijk en andersom. Daarom ga ik Janneke de Ruiter hier graag bij ondersteunen. Ik ben erg benieuwd wat dit jaar mij zal gaan brengen!


L
oïs Koene

Lois KoeneAfgelopen jaar heb ik mijn propedeuse behaald van de Universitaire Pabo. Tijdens dit jaar heb ik stagegelopen als leerkracht in het basisonderwijs. Tevens heb ik verschillende onderzoeken verricht. Onder andere over het bieden van structuur aan leerlingen met autisme in het basisonderwijs en het effect van het stellen van verschillende vragen tijdens onderzoekend en ontwerpend leren lessen. Als onderzoekende leerkracht vind ik de combinatie theorie en praktijk ontzettend interessant en ik ben van mening dat je het niet los van elkaar kan benaderen. Daarnaast stond in het laatste blok van mijn eerste jaar het positief klassenklimaat centraal. Hierdoor is mij duidelijk geworden dat het welbevinden van de leerkracht een voorwaarde is om les te kunnen geven en leerlingen te laten leren. Dit is de reden dat ik mij met plezier ga inzetten voor het Leerkracht Emotie-Onderzoek. Ik kijk er naar uit om leerkrachten net zo enthousiast als ik te maken en het onderzoek goed te laten verlopen.

Robbin Kerkhoff

Robbin Kerkhoff

Komend jaar zal ik mijn bachelor psychologie aan de Universiteit van Amsterdam afronden. Hoewel ik vroeger altijd héél hard riep dat ik niet in het onderwijs wil gaan werken, kom ik er na 2 verschillende bachelor specialisaties en een minor in Canada toch achter dat ik een passie heb voor het onderwijs. En dan doel ik niet alleen op het praktische gedeelte van het lesgeven, maar vooral op de koppeling tussen wetenschappelijke kennis en de onderwijspraktijk. Toen ik de beschrijving van dit onderzoek las, kon ik dan ook niks anders denken dan: Dit is het, hier wil ik aan meewerken! Ik heb onwijs veel zin in komend jaar en hoop dat de uitkomst van het onderzoek iets kan bijdragen aan het welzijn van leerkrachten.

Sharon Clarke

SharonOp het moment volg ik de master Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn bachelor Psychologie ontstond mijn interesse voor het onderwijs. Ik kreeg de mogelijkheid om een extra vak aan de faculteit Pedagogiek, Onderwijskunde en de Lerarenopleiding te volgen. Het vak, ‘Cross-Cultural Perspectives on Child Development and Education’, ging in op de ontwikkeling van kinderen en educatie vanuit een crosscultureel perspectief en kende een aansluitende studiereis naar India. Gedurende diverse bezoeken aan scholen in India, viel mij op dat er in India veel meer aandacht besteed wordt aan emoties, respect voor elkaar en mindfulness, dan op scholen in Nederland. Toen ik las dat Janneke de Ruiter onderzoek doet naar de emoties van leerkrachten, wist ik dat ik mij graag aan het Leerkracht Emotie Onderzoek wilde verbinden en mij op deze manier verder wilde verdiepen in het onderwijs. Het onderwijs kent het hoogste percentage werknemers met burn-out klachten, onderzoek naar de emoties van leerkrachten in de ontwikkeling van stress en welzijn lijkt mij van belang. Ik ga mij komend jaar met veel plezier en belangstelling inzetten voor het Leerkracht Emotie Onderzoek!

 

Onze achterban

Dr. Helma Koomen

HelmaKoomen

Helma Koomen studeerde Didactiek/Onderwijskunde en Orthopedagogiek, promoveerde in de Ontwikkelingspyschologie en is momenteel universitair hoofddocent aan de Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek gaat over de rol van leerling-leraarinteractie in relatie tot welbevinden, sociaal functioneren en leren van basischoolleerlingen en emoties en welbevinden van leraren. Instrumentontwikkeling voor de leerling-leraarrelatie, alsmede de beïnvloeding van deze relatie bij zorgleerlingen krijgen bijzondere aandacht. Helma is projectleider en als co-promotor betrokken bij het project van Janneke de Ruiter.

Dr. Astrid Poorthuis

Astrid Poorthuis is universitair docent Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Ze werkte twee jaar als onderzoeker bij Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich met name op emoties, zelfbeeld en motivatie van leerlingen en welke rol docenten en klasgenoten hierbij spelen. Astrid is als co-promotor betrokken bij het project van Janneke de Ruiter.

 

Prof. dr. Peter de Jong

Peter-de-Jong

Peter de Jong is Hoogleraar Onderwijskunde met als specialisatie onderwijsleerproblemen. Hij  is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleidingen. Hij  geeft onderwijs in het bachelor- en masterprogramma Pedagogische Wetenschappen. Zijn onderzoek is gericht op de ontwikkeling van schoolse vaardigheden (in het bijzonder lezen en rekenen) en op de etiologie, diagnose, preventie en behandeling van leerproblemen. Peter is als promotor betrokken bij het project van Janneke de Ruiter.

 

LEO alumni

Project 1 (2015/2016)

Anne de Waard (onderzoeksassistent LEO project 1)

Anne

Vanuit mijn master orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam ga ik Janneke de Ruiter ondersteunen bij het onderzoek naar emotie-relevante gebeurtenissen die leerkrachten in het (basis)onderwijs ervaren. Het onderwijs spreekt mij al jaren heel erg aan en tijdens mijn stage word ik weer blij verrast over hoe veel energie en tijd leerkrachten in hun leerlingen steken. Ook zie ik dat leerlingen hier ontzettend veel baat bij hebben. Dit gaf mij een extra reden om me aan te sluiten bij dit onderzoek; zo kan ik vanuit de wetenschap een steentje bijdragen aan de praktijk. Ik heb er onwijs veel zin in!
Rosanne Griffioen, MSc (onderzoeksassistent LEO project 1)

unknown

Ik ben een masterstudent orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Ik zal mijn scriptie schrijven onder begeleiding van Helma Koomen en Janneke de Ruiter. Ik ben geïnteresseerd in de dagelijkse emotionele gebeurtenissen die leerkrachten ervaren en de eventuele discrepantie tussen het ervaren van een negatieve emotie en het uiten van een positieve emotie. Mijn stage op een basisschool voor speciaal onderwijs, waarin ik nauw samenwerk met leerkrachten, zorgt ervoor dat ik mijn opgedane kennis kan vertalen naar de onderwijspraktijk.

 

Project 2 (2016/2017)

Anne-Marie van der Klugt (Onderzoeksassistent LEO project 2, meetmoment 1 en 2)

Anne-MarieAnne-Marie heeft nu een vaste baan gevonden als stewardess bij KLM.

Eind november 2016 rond ik mijn master klinische gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht af. Hier deed ik al regelmatig onderzoek naar o.a seksualiteit en lichaamsbeeld. Ik heb altijd al een sterke interesse gehad in mensen, wat zij belangrijk vinden en vooral de emoties die hierbij komen kijken. Ik vind het leuk om, door middel van onderzoek, puzzelstukjes bij elkaar te zoeken om een deel van de werkelijkheid zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het feit dat ik door middel van dit onderzoek in contact kan komen met veel verschillende leerkrachten spreekt mij aan. Naast onderzoeksassistent bij LEO, ben ik tot november ook klinisch stagiair binnen het LUMC op de polikliniek psychosomatische gynaecologie en seksuologie, waar ik o.a. psychodiagnostisch onderzoek verricht.

Julia Edelbroek, BSc (Onderzoeksassistent LEO project 2, meetmoment 2)

Julia is nu druk bezig met het afronden van haar scriptie.

In September 2016 ben ik met veel plezier begonnen aan de master Orthopedagogiek (Universiteit van Amsterdam). Na mijn bachelorstage op een basisschool in Amsterdam vorig jaar, ben ik erg enthousiast geworden over het onderwijs. Vooral de relatie tussen leerkracht en leerling interesseert mij. Ik heb toen besloten om hier mijn masterthesis over te schrijven. Ik heb me aangesloten bij het LEO onderzoek om me verder te kunnen verder te kunnen verdiepen in de relatie tussen leerkracht en leerling en de emoties die deze relatie kunnen beïnvloeden. Met het onderzoek hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van het onderwijs.

Jip Pedroli, MSc (Onderzoeksassistent LEO project 2, meetmoment 1 en 2)

Jip heeft inmiddels een vaste baan gevonden bij een internationale reisorganisatie in Berlijn.

Ik ben net afgestudeerd van de master Sociale Psychologie in de richting ‘Gedrag en Beïnvloeding’ aan de Universiteit van Amsterdam, en ben dan ook erg geïnteresseerd in gedragsbeïnvloeding en het analyseren van menselijk gedrag en emoties. Het is voor mij daarom een leuke uitdaging om me in te zetten voor het Leerkracht Emotie Onderzoek en een bijdrage te leveren aan het in kaart brengen van de dagelijkse emotionele gebeurtenissen die leerkrachten ervaren en te kijken hoe deze hen beïnvloeden. Tijdens mijn studie heb ik een master-these onderzoek gedaan naar een interventie voor het stigma rondom psychische aandoeningen. Ook heb ik een onderzoeksstage gelopen bij een behandelcentrum voor ouders en kinderen waarbij ik de algemene effectiviteitsstudie uitvoerde. Ik kijk ernaar uit om nu mijn wetenschappelijke kennis en ervaring toe te passen in de onderwijspraktijk!