Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik meedoen?

U kunt deelnemen aan ons onderzoek als u:

 • Lesgeeft binnen het reguliere basisonderwijs in Nederland
 • Lesgeeft aan groep 6, 7 of 8 of een combinatieklas met één van deze leerjaren
 • Minimaal twee dagen in de week voor deze groep staat
Met wie kan ik contact opnemen bij vragen?

U kunt contact opnemen met de onderzoeksassistent die voor u verantwoordelijk is en die langskomt op uw school. Haar contactgegevens staan in de informatiebrochure die u heeft ontvangen.
Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de hoofdonderzoeker, Janneke de Ruiter via j.a.deRuiter@uva.nl of 06-11566402.

Wat levert het voor mij als leerkracht op?

We begrijpen dat u het druk heeft en dat er al veel tijd gaat zitten in allerlei administratieve taken die tegenwoordig op het bordje van de leerkracht liggen. Het is dus belangrijk dat u zelf ook het nut ziet van deelname aan het Leerkracht Emotie Onderzoek.

Wij zijn van mening dat onderwijsonderzoek een samenwerking is tussen onderwijsprofessionals en wetenschappers. Wetenschappelijke kennis moet ideeën opleveren voor onderwijsverbetering of aanleiding zijn voor vernieuwing. We hopen dat ons onderzoek kan aantonen hoe belangrijk de relaties met leerlingen zijn voor de leerkracht, waardoor interventies of beleid hierop aangepast kunnen worden om zo het welbevinden van leerkrachten te verbeteren.

De bevindingen van het Leerkracht Emotie Onderzoek zullen gepubliceerd worden in (inter)nationale tijdschriften en gepresenteerd op (inter)nationale congressen.

Hieronder een aantal voordelen waarvan u kunt profiteren door deel te nemen:

 • Na afloop van het onderzoek zult u een persoonlijk onderzoeksrapportage ontvangen. Omdat we het hele schooljaar bezig zijn met het verzamelen van gegevens, zult u deze rapportage pas na de zomervakantie van 2017 ontvangen.
 • In het najaar van 2017 zult u uitgenodigd worden voor een gratis leerkracht-leerling relatie symposium op de Universiteit van Amsterdam.
 • We weten uit voorgaand onderzoek dat het bijhouden van dagboeken inzicht geeft in het eigen handelen. Door bewust stil te staan en te reflecteren op een werkdag en het contact met een specifieke leerling krijgt u inzicht in de gedragingen van de leerling en uw eigen handelen en emotionele beleving naar aanleiding van deze gedragingen.
 • We hopen dit jaar dat deelname aan het Leerkracht Emotie Onderzoek officieel goedgekeurd wordt als professionaliseringsactiviteit volgens het registerleraar (www.registerleraar.nl), op die manier laat uw deelname zien dat leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiders kunnen vertrouwen op uw professionaliteit.
 • Voor uw tijd en inzet mag u een cadeautje uitkiezen ter waarde van 30 euro; Hier ziet u uit welke cadeautjes u kunt kiezen.

 

Hoeveel tijd kost het mij als leerkracht om deel te nemen?

Als u akkoord gaat met deelname ontvangt u per onderzoeksperiode (3) 10 keer een link naar een online dagboek. Het kost ongeveer 10 minuten om één dagboek in te vullen. U bent dus in totaal 30 x 10 minuten =  maximaal 5 uur in dit schooljaar bezig met het invullen van het dagboek. Daarnaast ontvangt u ook driemaal een algemene online vragenlijst (3 x 15 minuten invulwerk) en wordt uw klas drie keer bezocht door een onderzoeker. Deze data worden in overleg met u besproken. De schoolbezoeken duren ongeveer 30 minuten.

Dit zijn de drie onderzoeksperiodes:

 • september/oktober 2016
 • januari/februari 2017
 • mei/juni 2017
Hoe ziet de tijdsplanning er uit?

OnderzoekstijdlijnHiernaast ziet u de globale tijdsplanning voor het onderzoek. U zult driemaal door een onderzoeker worden bezocht in het schooljaar: eenmaal in september/oktober, eenmaal in januari/februari en eenmaal in mei/juni.

Daarnaast vult u in totaal 30 keer het online dagboek (maximaal 15 minuten) in voor twee verschillende leerlingen uit uw klas. Ook dit vindt plaats in deze drie periodes. Op die manier kunnen we de dagboeken goed vergelijken tussen de drie periodes.

Hoe zo’n planning voor de eerste periode (meetmoment 1) er uit zou kunnen zien, kunt u hieronder zien. Deze planning gebeurt in overleg met u en is afhankelijk van uw werkdagen.

voorbeeld planning meetmoment 1

Hoe ziet zo’n online dagboek er uit?

Hieronder vindt u een voorbeeldvraag van het online dagboek dat werd gebruikt bij ons eerste onderzoek.

voorbeelddagboek