Informatie

Onderzoek naar de emotionele betrokkenheid van leerkrachten bij individuele leerlingen

Beste leerkracht,

In het schooljaar van 2016/2017 zullen we bovenbouwleerkrachten volgen in heel Nederland voor ons grootschalige Leerkracht Emotie Onderzoek (LEO).
De emotionele betrokkenheid van de leerkracht is de drijvende kracht in ons onderwijs; hierdoor presteren leerlingen beter op zowel academisch als sociaal-emotoneel gebied. Wat deze emotionele betrokkenheid met leerkrachten doet, is niet bekend. Zo zou het kunnen zijn dat dit zorgt voor een extra belasting of dat het juist beschermend werkt. Met LEO proberen we de emotionele betrokkenheid van de leerkracht bij individuele leerlingen in kaart te brengen.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de rol die emotionele processen spelen bij het welzijn van leerkrachten. We willen  typen gebeurtenissen en interacties en relaties met leerlingen opsporen die klachten zoals stress of juist het welzijn verhogen. Daarnaast willen we kijken wat de implicaties van de emotionele processen zijn voor het functioneren van leerlingen.

Door u een jaar lang te volgen, kunnen we goed in kaart brengen hoe uw emotionele betrokkenheid bij leerlingen zich ontwikkelt gedurende het schooljaar.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

In het begin van het schooljaar worden er willekeurig twee leerlingen uit uw klas geselecteerd, die verschillen in hun gedrag. Voor elk van deze twee leerlingen zult u vervolgens 15 x gedurende het schooljaar een online dagboek invullen, verspreid over drie periodes met vragen over een gebeurtenis in de klas rond deze specifieke leerling, de emoties die u tijdens die gebeurtenis ervoer en hoe u met deze emoties bent omgegaan.
U krijgt daartoe op de betreffende 30 dagen een e-mail met link naar het dagboek. De tijdsbelasting zal naar schatting maximaal 15 minuten per dagboek bedragen.
Ten slotte wordt u tijdens het schooljaar drie keer bezocht door een onderzoeker, waarbij vragenlijsten worden afgenomen bij zowel uzelf als uw leerlingen. Dit zijn voor u vragen over de relatie met de geselecteerde leerlingen en voor alle leerlingen vragen over de betrokkenheid die ze ervaren in de klas en bij het leren. Een schoolbezoek duurt maximaal 30 minuten.

Aanmelden?

Het onderzoek is op dit moment in volle gang, u kunt zich niet meer aanmelden.

Meer informatie

Het onderzoek is te volgen op Facebook, hier worden regelmatig updates en bevindingen geplaatst.

Voor meer praktische informatie kunt u hier kijken in de informatiebrochure. Hierin staat meer uitgelegd over de gevolgen van deelname aan het Leerkracht Emotie Onderzoek voor u en uw leerlingen. Daarnaast kunt hier antwoorden op meest gestelde vragen vinden.
Heeft u nog meer vragen? Neem dan contact op met de verantwoordelijke onderzoeker Janneke de Ruiter van de Universiteit van Amsterdam.

Het onderzoeksteam is er klaar voor, nu u nog!

Hartelijke groet uit Amsterdam,
Janneke de Ruiter