Afgerond onderzoek

December 2016 t/m maart 2017

Bachelorstudenten Esmée Lalihatu, Elise Rip, Judith Pietersma, Chantal de Hoog en Anniek Wolfs draaiden een periode mee bij het Leerkracht Emotie Onderzoek om op deze manier meer ervaring te krijgen met het doen van wetenschappelijk (praktijk)onderzoek in het kader van hun opleiding pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij hebben zich gebogen over de relationele emoties die leerkrachten ervaren tijdens dagelijkse gebeurtenissen met individuele leerlingen en hebben deze emoties gerelateerd aan verschillend leerlinggedrag en het dagelijkse welbevinden van de leerkracht. Ze hebben hun belangrijkste bevindingen weten te vertalen in een begrijpelijke schoolrapportage voor alle deelnemende leerkrachten.

Dankzij hun enthousiasme wisten deze studenten het aantal deelnemende leerkrachten aan LEO (zie onderzoek hieronder) te verdubbelen. In totaal hebben nu 216 leerkrachten verspreid over heel Nederland een online vragenlijst ingevuld, een representatieve steekproef dus. De eerste resultaten over deze groep leerkrachten zijn in april 2017 gepresenteerd op een internationaal congres in Texas, u kunt de powerpoint hier vinden.

Februari t/m juli 2016

Het eerste onderzoek binnen het Leerkracht Emotie Onderzoek in het basisonderwijs is afgelopen (februari-juli 2016). Hierin onderzochten we de rol van dagelijkse gebeurtenissen in de klas bij het welbevinden van leerkrachten. De schoolrapportage met enkele interessante uitkomsten van het onderzoek kunt u hier vinden.

Een aantal interessante gedachten waar de resultaten op wijzen (meer informatie is te vinden in het verslag):

  • In de persoonlijke relatie met de leerling ontstaat de voldoening en zingeving van het lesgeven
  • Leerkrachten die zich trots, zelfverzekerd en effectief voelen lijken minder last te hebben van stress
  • Leerkrachten voelen zich minder effectief en zeker in het handelen als het gaat om een leerling met emotionele problemen
  • Het gedrag van jongens staat meer op het netvlies van de leerkracht dan het gedrag van meisjes

De eerste resultaten zijn al gepresenteerd op het internationale schoolpsychologen congres, meer informatie vindt u hier. Aankomend jaar zullen de onderzoeksbevindingen gepubliceerd worden in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften.

We willen alle deelnemende leerkrachten hartelijke bedanken voor hun tijd en inzet!

Met vriendelijke groet ook namens onderzoeksassistenten Rosanne Griffioen en Anne de Waard,

Janneke de Ruiter