Welkom

Welkom op de website van het ‘Leerkracht Emotie-Onderzoek’ en ‘Lesgeven en Emotie Onderzoek’.

Lesgeven en emoties; twee dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Van de machteloosheid en frustratie die je voelt als je niet kan doordringen tot die ene leerling die continu andere leerlingen uit lijkt te lokken tijdens het zelfstandig werken, tot de voldoening die je voelt bij het bedankbriefje dat je in de pauze op je bureau vindt, geschreven door een leerling die het thuis moeilijk heeft.

Emoties zijn waardevol in het onderwijs. De emotionele betrokkenheid van de leerkracht is de drijvende kracht van ons onderwijs; hierdoor presteren leerlingen beter op zowel academisch als op sociaal-emotioneel gebied. Desondanks kunnen deze emoties ook zorgen voor een belasting voor de leerkracht, zeker als de leerkracht negatieve emoties ervaart maar deze probeert te onderdrukken of positieve emoties probeert te veinzen. Aan deze emotionele arbeid hangt een prijskaartje: het vormt een risico voor burn-out klachten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het onderwijs al jarenlang koploper is als het gaat om burn-out klachten bij werknemers.

De achtbaan aan emoties die de leerkracht dagelijks ervaart proberen we door middel van het Leerkracht Emotie-Onderzoek (LEO) in kaart te brengen. LEO is gestart in 2015 en wordt uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Janneke (Universiteit van Amsterdam) onderzoekt de rol die dagelijks terugkerende emoties spelen in de ontwikkeling van stress en welzijn van leerkrachten in het basisonderwijs (groep 6-8). Haar project richt zich op emoties naar aanleiding van gebeurtenissen in de klas, waarbij individuele leerlingen een belangrijke rol spelen. Monika (Universiteit Utrecht) houdt zich bezig met de relatie tussen emoties en (interpersoonlijk) gedrag van docenten in het voortgezet onderwijs.

Op deze website vindt u informatie over de opzet van ons onderzoek. Daarnaast proberen we ook het – voor ons onderzoek – relevante onderwijsnieuws bij te houden. Mocht u vragen/opmerkingen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact met ons opnemen.

Janneke de Ruiter & Monika Donker

Logo UU doorzichtigUvA